UFPR 2021: Polonês

1. (UFPR 2021) Proszę zaznaczyć odpowiedź zgodną z informacjami podanymi w powyższym tekście

 1. Chicha zniknęła z Peru na początku XX wieku.
 2. Kubki Keru, na obrazie, to jedno z bóstw czczonych przez dawnych Inków.
 3. Miejsce odkryte przez archeologów istniało już w latach 600-1000 przed naszą erą.
 4. Piwo było produkowane w Ameryce Południowej jeszcze przed pojawieniem się Imperium Inków.
 5. Peruwiańscy archeolodzy odnaleźli dowody, że Indianie zatruwali się podczas rytualnych uczt i świąt.

2. (UFPR 2021) Według informacji podanych w powyższym tekście, Wari jest:

 1. Nazwą kultu indiańskiego.
 2. Dawnym krajem w Ameryce Południowej.
 3. Jednym z bogów starożytnych Inków.
 4. Alkoholowym napojem ze sfermentowanej kukurydzy.
 5. Nazwą peruwiańskiego miasta, w którym odkryto ślady starodawnego browaru.

3. (UFPR 2021) We fragmencie "Wytwarzano w nim chicha..." słowo nim odnosi się do którego z następujących wyrazów?

 1. Browar.
 2. Wari.
 3. Piwo.
 4. Peru.
 5. W Andach

4. (UFPR 2021) We fragmencie "Na razie naukowcy odnaleźli ponad 20 ogromnych kadzi, służących do przygotowywania chicha" wyrażenie "Na razie" może być zastąpione przez:

 1. Zaraz.
 2. Wtedy.
 3. Do tej chwili.
 4. Wreszcie.
 5. Tym razem